.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 5 February 2016

സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ 
ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മാറ്റി വെച്ച സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 6 ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്നതാണ്.