.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 20 February 2016

27.02.2016 ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രതിഭാ സംഗമം 25.02.2016 ന് വ്യാഴാഴ്ച 10 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടി യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .LSS,USS സ്കോളർഷിപ്പ് ജേതാക്കൾ,ജില്ലാതലത്തിൽ മേളകളിൽ Ist A Grade ജേതാക്കൾ , രാഷ്‌ട്രപതി പുരസ്കാരം നേടിയ സ്കൗട്ട് ,ഗൈഡ്  ജേതാക്കൾ എന്നിവരെ അന്നേ ദിവസം ആദരിക്കുന്നതായിരിക്കും .
     ലിസ്റ്റ് തരാത്ത അധ്യാപകർ 22.02.2016 ന് 4 മണിക്ക് മുന്നേ എ.ഇ.ഒ.ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .