.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 20 February 2016

27.02.2016 ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രതിഭാ സംഗമം 25.02.2016 ന് വ്യാഴാഴ്ച 10 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടി യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .LSS,USS സ്കോളർഷിപ്പ് ജേതാക്കൾ,ജില്ലാതലത്തിൽ മേളകളിൽ Ist A Grade ജേതാക്കൾ , രാഷ്‌ട്രപതി പുരസ്കാരം നേടിയ സ്കൗട്ട് ,ഗൈഡ്  ജേതാക്കൾ എന്നിവരെ അന്നേ ദിവസം ആദരിക്കുന്നതായിരിക്കും .
     ലിസ്റ്റ് തരാത്ത അധ്യാപകർ 22.02.2016 ന് 4 മണിക്ക് മുന്നേ എ.ഇ.ഒ.ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .