.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 10 February 2016

പൊതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ / അദ്ധ്യാപകര്‍, ഹൈ സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ എന്നിവരുടെ 2016-17 അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പൊതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്‌. 10/2/2016 മുതല്‍ 20/2/2016 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. സ്കൂള്‍ തലത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ തലത്തിലും അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ച സമയം 22/2/2016 മുതല്‍ 25/2/2016 വരെ.