.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 10 February 2016

പൊതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ / അദ്ധ്യാപകര്‍, ഹൈ സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ എന്നിവരുടെ 2016-17 അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പൊതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്‌. 10/2/2016 മുതല്‍ 20/2/2016 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. സ്കൂള്‍ തലത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ തലത്തിലും അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ച സമയം 22/2/2016 മുതല്‍ 25/2/2016 വരെ.