.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Monday, 8 February 2016സബ് ജില്ലാ  അറബിക് കോപ്ലക്സ് മീറ്റിഗ്
         
            11/ 02/ 2016 വ്യാഴാഴ്ച 10 മണിക്ക്   ബി ആർ സി യിൽ വച്ച്   നടക്കുന്നതാണ് . എല്ലാ  അറബിക് അധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗത്തിൽ  വിദ്യാഭ്യാസIME പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്