.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 7 January 2016

 LP /UP /HS പ്രധാനാധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി  11-01-2016 ന്   തിങ്കളാഴ്ച 10 മണിക്ക് BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.