.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Friday, 8 January 2016

വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യവേദി ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല എൽ.പി.വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി സാഹിത്യോത്സവ ശിൽപ്പശാല 2016 ജനുവരി 13 ബുധനാഴ്ച ജി.എൽ.പി .എസ് പുറവയലിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു.കവിതാലാപനം ,ചിത്രരചന ,കടംകഥ എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ് ശിൽപ്പശാല .
 ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത് .
(ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും  ഒരു കുട്ടിയെ ഒരിനത്തിൽ  മാത്രമാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടത് .)
   ശിൽപ്പശാല രാവിലെ 9.30 ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് .