.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Friday, 8 January 2016

വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യവേദി ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല എൽ.പി.വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി സാഹിത്യോത്സവ ശിൽപ്പശാല 2016 ജനുവരി 13 ബുധനാഴ്ച ജി.എൽ.പി .എസ് പുറവയലിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു.കവിതാലാപനം ,ചിത്രരചന ,കടംകഥ എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ് ശിൽപ്പശാല .
 ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത് .
(ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും  ഒരു കുട്ടിയെ ഒരിനത്തിൽ  മാത്രമാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടത് .)
   ശിൽപ്പശാല രാവിലെ 9.30 ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് .