.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 23 January 2016

കണ്ണൂര്‍, തളിപ്പറമ്പ് ,തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യസ ജില്ലകളിലെ പ്രൈമറി അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലെറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഐ.സി.ടി ബേസിക് ട്രെയിനിങ്ങ്  28/01/2016 മുതല്‍ 04-02-2016 വരെ( 6ദിവസത്തേക്ക്)  ഐ.ടി.സ്ക്കൂള്‍ ജില്ലാ റിസോഴ്സ് സെന്ററില്‍(മുന്‍സിപ്പല്‍ഹൈസ്ക്കൂള്‍, കണ്ണൂര്‍)  വച്ച് നടക്കുന്നു. പരിശീനം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരേയും പങ്കെടുപ്പിക്കാനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.