.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Monday, 25 January 2016

ജില്ലാതല ശാസ്ത്രമേള 28.01.2016 ന് കണ്ണൂര് ഗവ.സ്പോര്ട്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു

RMSA Shasthramela 2015-16