.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 1 January 2016

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം സഹപാഠിക്ക്'

2016 ജനുവരി 1 ന് സ്നേഹപൂര്‍വ്വം സഹപാഠിക്ക് എന്ന പരിപാടി സ്കൂളുകളില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. സമൂഹത്തില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ആര്‍ദ്രത വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഉണര്‍ത്തുന്നതിന് ഈ ക്യാമ്പൈന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കും ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കുമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന പണത്തില്‍നിന്നും ഒരു വിഹിതം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പൈനിന്‍റെ വിജയത്തിനായി ചുവടെ ചേര്‍ത്ത കര്‍മ്മപദ്ധതി നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നതിന് എല്ലാ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നു.

  • 2016 ജനുവരി 1 ന് സ്കൂള്‍ അസംബ്ലി വിളിച്ചുചേര്‍ക്കണം. ദുരിതവും വേദനയും അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുരക്ഷാവലയം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കൈകൊര്‍ക്കമെന്ന പ്രതിജ്ഞ അസംബ്ലിയില്‍ ചൊല്ലണം.
  • 2016 ജനുവരി 1 മുതല്‍ 26 വരെ സ്നേഹനിധി സമാഹരണം നടത്തണം.
  • സംഭാവനകള്‍ ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍മാരാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.
  • ജനുവരി 26 ന് സ്കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍വെച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്വമേധയാ സമാഹരിച്ച സ്നേഹനിധി ക്ലാസ് ടീച്ചറും ക്ലാസ് പ്രതിനിധിയായ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും ചേര്‍ന്ന് പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന് നല്‍കണം.
  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍  2016 ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരത്തില്‍ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയില്‍വെച്ച് സ്നേഹനിധി സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ / ജില്ലാ കലക്റ്റര്‍ക്ക് കൈമാറണം. 
കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ: