.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 14 January 2016

2015-16 വർഷത്തെ ജില്ലാതല ന്യുമാറ്റ്സ് പരീക്ഷ 16.01.2016 ന് കണ്ണൂർ ജി.വി.എച്ച്‌.(സ്പോര്ട്സ്)സ്കൂളിൽ രാവിലെ 10.30 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് .