.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 3 December 2015

ഇരിട്ടി ട്രഷറി യുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ KASEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ്  05-12-2015 ന്  ശനിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി  APFO അറിയിക്കുന്നു.