.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 17 December 2015

നവോദയ പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ്  ഓഫീസിൽ നിന്ന്  കൈപ്പറ്റേന്ടതാണ് .