.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 18 December 2015

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം -രണ്ടാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം കലാകായിക -ആരോഗ്യ ,പ്രവൃത്തി പഠനം എന്നിവ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് DPI യുടെ സർക്കുലർ കാണുക