.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 3 December 2015

ഉര്‍ദു ടീച്ചര്‍സ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് 8/12/2015 ന് 


സബ്ജില്ലാതല ഉര്‍ദു ടീച്ചര്‍സ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് 
 
8/12/2015 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 
 
4 മണി വരെ കണ്ണൂര്‍ GTTI (Men) ല്‍ വെച്ച് ചേരും. UP 
 
വിഭാഗം ഉര്‍ദു   അദ്ധ്യാപകര്‍ മീറ്റിംഗില്‍ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ 
 
പങ്കെടുക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം അതാത് പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ 
 
നല്‍കേണ്ടതാണ്.