.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 30 December 2015

റോഡ്‌ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രപോസൽ 31-12-2015 നുള്ളിൽ ഒഫീസിൽ സമര്പ്പിക്കുക.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്ക് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Road safety instructions