.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 23 December 2015

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ സംസ്കൃത ദ്വിദിന ശില്പശാല ഡിസംബർ 29,30 തീയതികളിൽ ബി.ആർ.സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു .എല്ലാ സംസ്കൃത അദ്ധ്യാപകരും ഓരോ സ്കൂളിൽനിന്നും 5 വീതം കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .