.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 23 December 2015

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ സംസ്കൃത ദ്വിദിന ശില്പശാല ഡിസംബർ 29,30 തീയതികളിൽ ബി.ആർ.സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു .എല്ലാ സംസ്കൃത അദ്ധ്യാപകരും ഓരോ സ്കൂളിൽനിന്നും 5 വീതം കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .